Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nemzetünkért , városunkért...

2010.08.15

Nemzetünkért  , városunkért   , Pápáért  !

(    pápai Jobbik  önkormányzati  programja )

 

 

Egy lépés előre...

 

Ez év október 3-án Önkormányzati választás lesz Magyarországon.

Személy szerint a helyi politikában való részvételt tartom a legfontosabbnak egy olyan ellenzéki párt számára mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

A Nemzeti Radikalizmus magvait a helyi közéletben, a helyi politikában, a helyi közösségekben kell elvetni, itt kell meggyökeresednie a gondolatnak, itt teremtődik meg a fundamentuma a majdani országos politizálásnak!

A „Vidék Magyarországán” teremtődik meg azaz éltető erő, amely képes a Nemzetet megmenteni, képes visszatéríteni az országot a szakadék széléről, a fizikai és szellemi megsemmisülés „tornácáról”.

Szerényen készülünk a megmérettetésre!

Szerények eszközeink, szerények lehetőségeink.

Szerényen készülünk, de az igazságot ezután is kifogja mondani szánk, kritikáink után ezúton is odatesszük a megoldást az emberek elé.

Apró lépésekkel készülünk a „titok” felfedésére...

A titokéra, melynek neve tisztességes, a Nemzetért, a helyi közösségért tenni akaró politizálás, az emberek képviselete.

Az új választási rendszer nem sok esélyt ad számunkra, keveseknek adatik majd meg közülünk, hogy képviselhessük a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikáját a helyi közéletben.

Tíz bátor ember tapossa most az utat a Nemzeti Radikalizmus előtt Pápán!

Bátrak, mert nem hallgattak a „jó” szóra, és a munkahelyi és egzisztenciális fenyegetések ellenére mégis az igaz utat választották.

Ma Ők jelentik az egyetlen reményt azoknak, kiknek elegük van a vörös és narancs színű látszat demokráciákból.

A Jobbik az igaz emberek, a bátor emberek, a megtaposott magyar emberek pártja!

Ma a Jobbik az egyetlen erő, amelynek jogalapja van kritikai éllel illetni a kormány, a helyi önkormányzat munkáját.

Miért is?

Mert mi tiszták vagyunk, mert minket nem vett meg kilóra a nemzetközi pénzvilág, mert mi korrupció mentesek vagyunk, mert mi vagyunk a magyar érdek egyetlen hiteles képviselői.

Most ez a tíz bátor ember tapossa az utat, hogy 2014-ben a ma még munkahelyüket féltő tanárok, orvosok, ügyvédek, közalkalmazottak nyíltan szerepet tudjanak vállalni a Jobbikban!

Megkívánjuk vetni a lábunk a helyi önkormányzatban, hogy valós képet kapjunk a város helyzetéről.

 

Október 3.-án a résnyire nyitott ajtón betesszük a lábunk, s hitelesen, az emberek érdekeit szem előtt tartva fogjuk Őket képviselni.

A helyi politikában is az országos trendet fogjuk követni!

Támogatunk minden olyan javaslatot, határozatot, amely a város polgárainak mindennapjait meg könnyíti, a város fejlődését szolgálja!

De elutasítunk minden törekvést, amely a közösség rovására történő személyes gyarapodást, az idegen érdekeket szolgálja!

Ezen érdekérvényesítéshez kéri a Pápai Jobbik az Önök támogatását, az Önök kopogtatócéduláját, az Önök szavazatát és ha szükséges az Önök kritikáját!

Kérem, hogy támogassák a városban a Nemzeti Radikalizmust, a magyar jövő zálogát!

 

Adjon az Isten, Szebb Jövőt!

 

Orbán Imre

Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezet elnök

 

1./ Közbizalmat !

A gazdaságot, a beruházásokat, a pályáztatást átszövi a korrupció! Legfontosabb feladatunknak tekintjük az önkormányzati beruházások átláthatóvá tételét, a közbeszerzési folyamat átemelését az önkormányzati pályáztatásba.

Az önkormányzat által üzemeltetett közintézmények őrzését, étkeztetését, felújítását, építését, takarítását CSAK közbeszerzési pályázat útján elnyert vállalkozás végezhesse.

CSAK olyan cég pályázhasson a városban, amely a „Köztartozás Mentes Cégek” listáján szerepel.

Sajnos ez napjainkban nem így van...

Amennyiben döntési pozícióba kerülünk megszüntetjük a meghívásos pályázati rendszert, minden közbeszerzést, pályázatot, állami támogatást a meghirdetéstől az elszámolásig nyilvánossá teszünk a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin és az önkormányzat honlapján.

 

2./ Vissza a munkához, segély helyett munkát

Pápa város és kistérségének legsürgősebb tennivalói közé tartozik a munkanélküliség radikális csökkentése, közmunkaprogramok indítása a munkanélküli célcsoportoknak megfelelően.

Minden munkaképes segélyezettet vissza kell vezetni a munka, közmunka világába, csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek szociális támogatásban.

A kistérség polgármestereivel összefogva el kell készíteni, a valós helyzetnek megfelelő un. munkanélküli és szociális segélyben részesülők térképét.

Akár régiós szinten is összefogva közmunka támogatásért kell pályázni.

A közmunka valóságban a közért, a közjóért végzett munka legyen. A „látványpékséget” meg kell szüntetni ez esetben is.

Kiemelt közmunka projekt lehetne a kistérség vízrajzi térképének felmérése után a patakok, árkok, vízelvezetők, hidak, gátak folyamatos takarítása, tisztítása, építése.

A 83-as közlekedési út, a Győr – Celldömölk vasútvonal felújításában való részvétel.

A városi beruházások segédmunkáiban való részvétel, kiemelten az Esterházy kastély felújítása, a Fő tér rekonstrukciója, a város járdáinak, útjainak rendbe tétele.

3./ Segélyezési rendszer átalakítása

Amennyiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselethez jut a város képviselő testületében javasolni fogjuk a szociális segélyek készpénzként történő kifizetésének a megszüntetését azon segélyezettek körében, akik láthatóan nem a családjukra, a gyermekeikre költik az önkormányzat által adott segélyt.

Ez esetben javasoljuk a szociális kártya bevezetését.

Felül kell vizsgálni, hogy a szociális segélyből élők ténylegesen rászorultság alapján kapják-e a támogatást, vagy „le van papírozva” a segélyük.

Csak bejelentett pápai lakcímmel rendelkező személy kaphasson szociális segélyt a városban!

Szükségesnek tartjuk, hogy a szociális bizottság a szociális segélyről való döntés előtt, egy szigorú környezettanulmányt végezne a segélyben részesülőknél.

Sajnos vannak olyan ingatlanok, ahol egész kolóniák vannak bejelentkezve a segély miatt!

EZT NEVEZI A JOBBIK „SZOCIÁLIS SEGÉLY BIZNISZNEK”!

Azokat a személyeket, akik megtévesztik a bizottságot, ki kell zárni véglegesen a segélyezés rendszeréből!

Kezdeményezni fogjuk a ”Hangya Szövetkezés” boltjainak a kiépítését, ezekben a boltokban tartanánk szükségszerűnek a szociális kártya felhasználását. Természetesen a szociális kártyával, illetve a hozzá tartozó folyószámláról törleszteni lehetne a közüzemi díjakat, az albérleti díjakat is.

Meg kell jegyeznünk, hogy szociális bolt jelenleg is üzemel Pápán, de korántsem a legolcsóbb, s így a kis jövedelműek nem itt vásárolnak!

 

NEM KÍVÁNJUK A SZOCIÁLIS SEGÉLYT ELVENNI SENKITŐL SEM, AMÍG NEM TUDUNK SZÁMÁRA MEGFELELŐ ALTERNATÍVÁT NYÚJTANI (munkahely, közmunka, stb.)

 

4./ A rend a lelke mindennek

Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát át kell tekinteni.

A rendőrség szolgálat és feladat rendszerét a város bűnözési térképéhez kell igazítani.

Szükségét látnánk annak, ha a rendőrség szigorúbban ellenőrizné a jogosítványhoz jutás jogszerűségét, nagyobb teret kapna a kerékpárosok és gyalogosok felvilágosítása, a játszóterek, a parkok ellenőrzése visszatérőbb lenne, kiemelten az ifjúságvédelmet illetően.

Nagyobb rendőri jelenlétet tartanánk szükségesnek az iskolák környékén és a hétvégi szórakozóhelyeken a drog terjesztés és fogyasztás miatt.

A helyi polgárőrséget át kell világítani, együttműködésük a rendőrséggel napi szintű kell, hogy legyen.

A helyi polgárőrségbe járőrszolgálatot csak olyan személyek láthassanak el, akik felkészültek, fizikailag rátermettek.

Természetesen az idősebb polgárőrök munkájára is szükség van, de nem a közterületen!

Szükséges lenne gyakoribb rendőri jelenlét a lakótelepeken, különös tekintettel az ott lévő parkokra, a szórakozóhelyek környékére.

Szükségesnek tartjuk a Rendőrség épületének felújítását!

 

 

5./ A köz szolgálata, a kevesebb néha több...

A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselői az önkormányzati hivatal tételes átvilágítását fogják kezdeményezni a választások után.

A párt katonáknak nincs helyük a közigazgatásban, csak pályáztatás útján nyerhet bárki felvételt a „hivatalba”.

Csak szakmailag rátermett, megfelelő képesítéssel rendelkező hivatalnokok dolgozhassak az önkormányzatnál.

Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a hivatalban dolgozók a politikusok kiszolgálói.

Szükségesnek tartjuk az iskolák, a kórház, a sportlétesítmények helyzetének áttekintését.

Itt a gazdálkodásukra, a városhoz való viszonyukra, a vezetőik vezetői alkalmasságára gondolunk!

CSAK megfelelő képesítéssel rendelkező, az adott kollektíva által támogatott vezetők tölthessék be ezen intézményekben a vezetői állásokat.

Amennyiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletet szerez a képviselő testületben javasolni fogja, hogy a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját 30%-al, a képviselő testület tagjainak tiszteletdíját 20%-al csökkentsék. Az így jelentkező összegből a gyermekétkeztetést és az eszköz vásárlást kívánjuk támogatni az óvodákban és az iskolákban.


6./ Lakótelepeink, kistelepüléseink

A város lakótelepeit élhetőbbé kell tenni.

Ezért mozgalmunk támogatja a panellakások felújítását, játszóterek, sportpályák létesítését a lakótelepeken, megfelelő kutyafuttató pályák, kutya WC-k létrehozását.

A Város Gazdálkodáson belül Park Őrséget kívánunk felállítani, amely feladata a közterek, parkok, zöldövezet folyamatos rendbetétele, az ott található épületek óvása, a parkokban tartózkodók biztonságának őrzése lenne.

A parkok a kulturált kikapcsolódás, pihenés helyszínei legyenek, ne pedig a gyermekbűnözés melegágyai!

A Huszár lakótelepen található két rossz állapotban lévő épületsor.

Felújítás után közösségi épületként lehetne őket hasznosítani.

A városhoz tartozó három kistelepülés, Tapolcafő, Borsosgyőr és Kéttornyúlak fejlődése elmaradt az elvártaktól, a politikai képviseleten túl valódi érdekképviseletet kívánunk létrehozni ezen három településen.

Támogatjuk, hogy Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő egyházi emlékeit mielőbb restauráltassa az önkormányzat, e három település útjait is megfelelően fel kell újítani a közmunka program keretein belül.

 

7./ Kultúránk, sportunk, értékeink érdekében

Támogatunk minden olyan rendezvényt, közösséget, amely a magyarság értékeit, a magyar kultúrát szolgálja.

Szükségét látnánk, ha az önkormányzat legalább annyi anyagi és szellemi támogatást nyújtana az ősmagyar kultúrát, a hagyomány őrzést képviselő közösségeknek a városban, mint a zsidó közösségnek!

A városban működik NB-I-es labdarúgó csapat, ugyan akkor a labdarúgás hátországa, a tömegsport nem élvez megfelelő támogatást.

Szeretnénk elérni, hogy a tömegsport támogatása legalább olyan fontos legyen a városban mint a versenysporté.

A Területi Honvédelmi Klub keretein belül megfelelő képzést nyerhetnek azok a fiatalok kiket érdekel a lövészet, az önvédelem és a hagyományőrzés.

Ép testben, ép Lélek” elnevezéssel kártyát kívánunk bevezetni, amely tulajdonosa kedvezményeket élvezne a város kulturális- és sportintézményeiben.

Így kívánjuk ráirányítani a figyelmet a sportolásra, a tudatos testmozgásra, a város kulturális értékeinek felfedezésére.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete kezdeményezi, hogy állítson a város „Trianon keresztet” a Nemzeti Összefogás Napján, állítson emléket az önkormányzat II. Világháborúban elhunyt polgári és katona áldozatoknak a város egy kiemelkedő pontján.

Amennyiben a városi közgyűlés tagjai leszünk, javasolni fogjuk, hogy a város alapítson díjat a város közszolgálatában végzett munka elismerésére.

Javasoljuk, hogy a közszolgálatban végzett 25, 30, 35, 40 év után, a város vezetése hűség jutalmat adjon a város szolgálatában dolgozóknak (tanárok, óvodai alkalmazottak, egészségügyben dolgozók, stb.)

Javasoljuk továbbá, hogy a legtöbb értéket és munkaerőt foglalkoztató kisvállalkozásokat is jutalmazza a város vezetése.

 

8./ NATO és a város

Átkívánjuk tekinteni a város és a NATO légibázis, az ott szolgálatot teljesítő külföldi katonák helyzetét.

Meg kívánjuk vizsgálni, hogy a NATO légibázis Pápára telepítése milyen befolyással van a város fejlődésére, illetve jelenlétük milyen veszéllyel van a városban élő polgárokra!

Megkívánjuk vizsgálni, hogy a NATO alkalmazottak lakhatása kinek hozott hasznot a városban.

A városnak vagy egyes kiváltságosoknak!

 

9./ Támogasd a hazait!

A „Hangya Szövetkezés” keretein belül bolthálózatot kívánunk létesíteni a kistérség gazdáinak, őstermelőinek termékei részére.

A piacon ténylegesen az őstermelők árusítsanak, s ne a kupecek!

A Pápai Húsgyár köré ki kell építeni egy biztos beszállítói hálózatot a kistérségből, így elkerülhető lenne, hogy külföldről behozott kétes eredetű húst dolgozzanak fel!

A Pápai Húsgyár kell, hogy fundamentuma legyen a saját erőből történő talpra állásnak!

A városban található bevásárló központokat kötelezni kell, hogy a Pápai Húsgyár termékeit forgalmazzák, ki kell „szórni” a polcokról a gyenge minőségű, bizonytalan eredetű külföldi vagy átcímkézett élelmiszert.

80%-ban magyar élelmiszeripari termékeket kívánunk látni a bevásárló központok polcain!

 

Az elsősorban pápai, illetve a környékbeli településeken tevékenykedő vállalkozások alapján pozitív üzleti partner listát állítunk fel.
Támogatjuk a helyi vállalkozásokat: célunk, hogy a pápai kereslet elsősorban a pápai kínálattal találkozzon.
Növelni szeretnénk a helyi vállalkozók számát, illetve támogatások, engedmények nyújtásával aktívan hozzájárulunk fejlődésükhöz.
A magyar tulajdonú, Pápára bejegyzett székhelyű vállalkozások és az általuk előállított termékek, valamint a helyi gazdálkodók támogatása.
Ösztönözzük az új munkahelyek teremtését kedvezmények biztosításával.
A városunkban működő szakképzést biztosító intézmények bevonásával a helyi vállalkozások igényeinek megfelelően bővítenünk kell a képzési profilt.
A helyi vállalkozásfejlesztés alapja a kedvező gazdasági környezet kialakítása. Ennek kialakítására két szereplő bír tényleges hatással: az állam és az önkormányzat. Az állami „támogatás” elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlesztésére, valamint a munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére irányul, részben vissza nem térítendő támogatások formájában, részben pedig kedvező feltételekkel kínált hitel- és garanciaprogramokkal, valamint kockázati tőkebefektetési lehetőségek igénybevételével.
Felülvizsgáljuk a fogyasztói kedvezmények biztosítását, újra felmérjük az igényeket.
Az önkormányzatnak tudatos stratégiával és megalapozott városmarketinggel kell megjelenni a potenciális helyi vállalkozások körében is (Pápai Ipari Park).
Nem elég a városban székhellyel rendelkező vállalkozásokat az Ipari Parkba betelepíteni, itt adókedvezményekkel, az infrastruktúra fejlesztésével, vállalkozásbarát környezet megteremtésével, befektetők letelepítésével lehet újabb munkahelyeket teremteni.

 

 

 

10./ Előre lépést a közösségi közlekedésben

Átkívánjuk tekinteni a város és a kistérség tömegközlekedését.

A visszaállított 14-es vasúti szárnyvonal (Pápa- Csorna) menetrendjét a munkába és iskolába járáshoz kell igazítani.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete támogatja a Pápa-Veszprémvarsány vasútvonal visszaállítását!

Az évek óta elmaradó 83-as közlekedési út és a Győr-Celldömölk közötti vasúti pályaszakasz felújítását mielőbb meg kell kezdeni.

A győri, celldömölki és pápai országgyűlési képviselők közös fellépése szűkséges ez esetben a Parlamentben, a kormánynál.

Újfajta diákbérlet kiadását kezdeményezzük, amely a távolsági járatokon túl a városi közlekedésben is használhatóak lennének.

 

11./ ...szabad, hiteles médiát!

Szükségesnek tartanánk párt politikai befolyástól mentes városi és kistérségi média kialakítását.

A hagyományokhoz vissza kell térni, és újra kell indítania a Pápai Hírlapot heti kettő alkalommal történő megjelenéssel.

A Pápai Hírlap a város lapja lenne, míg a heti megjelenésű Pápa és Vidéke újság a kistérség tájékoztatását látná el.

Mindenképpen fejleszteni kell a Pápa TV-t.

Fejleszteni a mobilitást illetően, hogy ne csak a város hírei jelenítse meg, de lehetőséget kapjanak a kistérség települései is.

A TV technikai fejlesztése is elkerülhetetlen.

Orbán Imre